in

Nastavení pluginu The SEO Framework pro WordPress

Kompletní průvodce nastavením pro SEO plugin

Jak nastavit plugin The SEO Framework pro WordPress

V následujícím příspěvku naleznete průvodce nastavování SEO pluginu. Text je aktualizován do podoby odrážející nejnovější verzi nastavení.

Proč právě tento SEO plugin

Na WordPresu (dále jen WP) jsem v minulosti využíval výhradně bezplatnou verzi SEO pluginu Yoast. Po určitých negativních zkušenostech s některými verzemi Yoastu jsem přešel na plugin The SEO Framework (dále jen TSF). Pokud byste si i vy chtěli tento plugin vyzkoušet, stačí nahlédnout do repozitáře WP. Pro TSF jsem se nakonec rozhodl na základě mnoha testů na rychlost, nastavení a v porovnání s tím co nabízí ostatní.

SEO plugin zdarma

Samotný SEO Framework plugin je dodáván zdarma, nicméně vývojáři připravili i různé nadstandardní doplňky, jež lze zakoupit za příslušný poplatek. V tomto příspěvku se věnuji nastavení, které lze aplikovat pro bezplatnou verzi.

Zároveň si nemohu odpustit poznámku, že navzdory schopnostem automatického generování nadpisů, popisů a hodnot pro uživatele, je nejlepší věnovat těmto bodům pozornost a popřípadě si  si hodnoty doplnit sám.

K čemu plugin slouží

SEO plugin je nesporně prospěšná věc. Nicméně ani on – jako ostatně i jiné podobné nástroje – nedokáže dělat zázraky a vyžaduje od uživatele určité úsilí při nastavování. Obecně lze říci, že SEO plugin dokáže:

 • poskytnout místo k umístění title tagu vaší stránky nebo příspěvku
 • poskytnout místo k zadání meta popisu vaší stránky nebo příspěvku
 • vygenerovat chybějící title tagy nebo meta popisy (vždy je lepší mít své vlastní)
 • snadno nastavit funkce index, follow a archive pro stránku či příspěvek a provést přesměrování (redirect)
 • nastavit obrázky, názvy a popisy pro sdílení na sociálních sítích
 • Poskytnout pro home page SEO nastavení sociálních sítí do podoby výchozí stránky (nezahrnuje výše uvedené nastavení)
 • minimalizovat počet nejčastějších chyb v prostředí WP, a zlepšit tím postavení vašeho příspěvku pro vyhledávání vyhledávačem
 • Minimalizovat duplikáty na indexovaných stránkách archivace popř. umožnit případnou indexaci, archivaci a sledování
 • vygenerovat a vhodně umístit site-mapu
 • u hlavních vyhledávačů (search engine) avizovat nejnovější aktualizace obsahu
 • nastavit feedy ke konkrétním výňatkům ve snaze minimalizovat případné riziko zcizení obsahu

Vedle výše zmíněných hlavních činností dokáže tento plugin i některé další. Každopádně nezbytnou podmínkou správné funkce pluginu je jeho správné nastavení.

Instalace SEO Framework Pluginu

Plugin je k dispozici zdarma a lze jej instalovat přímo z hlavního panelu WP.

Po instalování se plugin zobrazí na hlavním panelu WP v menu nalevo pod názvem „SEO“, jak je vidět na našem snímku.

Instalace pluginu The SEO Framework

SEO nastavení

Plugin generuje defaultní hodnoty pro SEO. Mně osobně připadá výhodnější vypisovat jednotlivé hodnoty vlastnoručně při sestavování textu příspěvku nebo stránky.

Pokud vaše stránky obsahují stovky příspěvků, můžete si nechat některé hodnoty vygenerovat automaticky a ruční popis aplikovat pouze pro nové příspěvky, nebo u těch nejdůležitějších, nejnavštěvovanějších, atp.

Upozornění: Při sledování jednotlivých náhledů nezapomeňte číst i příslušný text pod nimi.

Obecné nastavení: layout (vzhled)

Nastavení pluginu The SEO Framwork

Nastavení

 1. Vyznačením nastavení zjistíte, které příspěvky nebo stránky vykazují na první pohled nízké hodnoty z hlediska SEO
 2. Vyznačením nastavení zjistíte, nakolik jsou vaše SEO hodnoty prospěšné pro jednotlivé příspěvky nebo stránky (z hlediska pluginu).
 3. Vyznačením nastavení zjistíte, které příspěvky nebo stránky vykazují na první pohled nízké hodnoty z hlediska SEO
 4. Vyznačením nastavení zjistíte, nakolik jsou vaše SEO hodnoty prospěšné pro jednotlivé příspěvky nebo stránky (z hlediska pluginu).

Kvalitativní hlediska příspěvku

Plugin TSF udává, nakolik jsou jednotlivé hodnoty správně zvolené. Může se vám proto stát, že správný počet znaků v názvu SEO nebo meta popisu nestačí k dosažení celkově „zeleného“ označení.

Co se týče kvality příspěvku, plugin sleduje, zda-li se v textu některá slova neopakují příliš často. Pokud ano, po překročení určité hranice počtu opakování vaše celkové skóre odpovídajícím způsobem sníží.

Pro vás to znamená, že musíte buď snížit počet opakování nebo upravit nastavení ve vyhledávači. Osobně se mi tato metoda dobře osvědčila a přispěla ke zlepšení kvality popisů a zvýšení atraktivity pro vyhledávání.

Určení správných klíčových slov vzhledem k zobrazovanému tématu spadá do odpovědnosti uživatele. Obecně však platí, že větší slovní pestrost a tudíž i menší počet opakovaných slov napomáhá ke zvýšení hodnoty z hlediska SEO.

Obecné nastavení: výkon/provedení (performance)

Nastavení SEO pluginu

Nastavení

 1. Nastavení v databázi jsem provedl, abych některé stránky vyřadil z vyhledávání přímo u zdroje tj. v databázi.
 2. Nastavení v databázi jsem provedl, abych některé stránky vyřadil  z archivace přímo u zdroje tj. v databázi
 3. Pokud je k dispozici funkce „object caching“, u položky č.4 nastavení nezaškrtávejte.
 4. Pokud je k dispozici funkce „object caching“, u položky č.4 nastavení nezaškrtávejte.
 5. Po zaškrtnutí vám systém vygeneruje tzv. site-map.
 6. Pokud se vám položka zobrazí na hlavním panelu (dashboardu), zaškrtněte ji.

Object Caching

Na snímku  mám nastaveno „Object Cache“ (které se možná nezobrazí na vašem panelu  TSF)

Kolonka „object caching“ se mi zobrazí při hostingu pomocí WP Engine.

Funkce object caching urychluje provoz na příslušných webových stránkách. Object caching umožňuje ukládání dat do tzv. cache (mezipaměti, vyrovnávací paměti). Vlastní procházení jednotlivých dotazů v databázi zabírá obvykle spoustu času. Smyslem funkce Object caching je zkrátit vyhledávání časově náročných dotazů na minimum a umožnit rychlý přístup v případě opakovaného využívání.

Zkrácením doby nutné k přístupu k databázi vám tato funkce zrychlí načítání webu.

Položka č. 4 se zobrazí pouze v případě nastavení funkce „object caching“ na vašich webových stránkách.

Obecné nastavení: kanonické (canonical)

Obecné nastavení SEO pluginu

Nastavení

 1. Předpokládejme, že na stránkách máte pouze jeden protokol. Nastavte funkci tak, abyste při změně adresy z http:// na https:// nemuseli vždy provádět  příslušnou aktualizaci.
 2. Pokud máte příspěvky nebo internetové stránky umístěné na různých URL adresách, nastavte funkci tak, aby obsahovala odpovídající link tagy prev a next.
 3. Nastavte k získání přesného přehledu o vašich hodnotách z hlediska vyhledávání
 4. Nastavte k získání přehledu o počtu znaků.

 

Obecné nastavení: časová značka (timestamp)

Nastavení časové značky

Nastavení

 1. Formát timestampu slouží k přesnému určení doby publikace nebo aktualizace příspěvku. Doporučujeme používat formát v kompletní podobě.

Nastavení názvu (title settings): obecné rady

Nastavení názvu

Nastavení

 1. Příslušná nastavení se projeví až po umožnění doplňků v následující tabulce. Zvolte konkrétní znak sloužící jako rozdělovník v tagu s názvem (title tagu) v případě doplňujícího textu nalevo či napravo od tagu. Vzhledem k tomu, že obvykle doplňující text nepoužívám, tohoto nastavení si nebudu všímat.

Nastavení názvu: doplnění

Nastavení doplnění

Nastavení

 1. Můžete si vybrat nastavení napravo nebo nalevo. Protože v title tagu jméno blogu nepoužívám, je jedno, kterou z možností si vyberu. Pokud však jméno blogu (v příštím kroku) použijete, doporučuji zvolit pravou variantu, abyste svá klíčová slova mohli v title tagu umístit jako první.
 2. Osobně upřednostňuji nezobrazovat název webových stránek na každém title tagu. V případě, že je název poměrně dlouhý, zabírá značný prostor, který lze – zvláště v případě vlastní tvorby titulků nebo popisu – využít daleko efektivněji. Pokud také preferujete tuto variantu, vyznačte ji do příslušné kolonky. V opačném případě se jméno stránek zobrazí napravo nebo nalevo v závislosti na vámi zvolené variantě.

Nastavení názvu (title): prefixy

Nastavení

 1. Osobně preferuji vypracovávat title tagy vlastnoručně (včetně tagů pro stránky kategorií), proto upřednostňuji obsah bez vytváření prefixu. Toto políčko můžete i vy nechat nezaškrtnuté, záleží na vašich preferencích.

Popis meta-nastavení: obecné informace

Nastavení

 1. Zde je celkem jedno, kterou možnost si vyberete. Já jsem si v ukázce vybral dvojitou šipku, kterou však dále nebudu používat. (viz další krok).

Popis meta-nastavení: doplňky

Doplňky

Nastavení

 1. Toto políčko nechávám neoznačené, protože nechci, aby byly do meta-popisu jakékoli hodnoty doplňovány automaticky. Napíši si je všechny sám. Pokud však chcete, aby vám systém title tag do meta-popisu automaticky doplnil, políčko zaškrtněte.
 2. Co se týče názvu webových stránek, nechci, aby byl k meta-popisu doplněn. Podobně jako v předchozím případě, políčko buď zaškrtněte nebo nechte volné podle vlastního zvážení.

Nastavení domovské stránky (Home Page): obecné informace

Obecné informace

Nastavení

 1. U některých témat (v případě, že nezobrazujete na webových stránkách své logo) se pod názvem webu zobrazí tzv. tagline. Chcete-li tento tagline změnit, můžete to provést zde. Já osobně své logo na stránkách zobrazuji, proto pro mne doplnění hodnoty nebude mít žádný význam. Tuto hodnotu lze dále využívat v případě dalších doplňků v nadpisu (title tagu) domovské stránky. (Jak později uvidíte, sám toto nastavení rovněž nepoužívám).
 2. Zde zadáte title tag pro svou domovskou stránku.
 3. Dále je třeba postarat se o dosažení „zelené“ kvality. Pokud budete některé slovo příliš často opakovat, požadovaného cíle nedosáhnete. Potřebujete mít nejen správný (tj. zelený) počet znaků, ale i hodnocení kvality.
 4. Zelená čára označuje, kolik fyzického prostoru vám zbývá na seznamech vyhledávačů k vytvoření nadpisu domovské stránky.
 5. Zde zadejte meta-popis své domovské stránky.
 6. Přesvědčete se, že vám váš meta-popis zajistí „zelený“ počet znaků i hodnocení kvality. (Pozor na opakování slov! K dalšímu postupu potřebujete zelenou pro počet znaků i kvalitu).
 7. Zelená čára označuje, kolik fyzického prostoru vám zbývá na seznamech vyhledávačů k vytvoření nadpisu domovské stránky.

Užitečné tipy:

Jednou ze smysluplných možností využití title tagů a meta-popisů je nastavení title tagu do podoby otázky a meta-popisu do podoby odpovědi (u obou za použití klíčových slov tématu).

Nastavení domovské stránky (home page): doplňky

Nastavení domovské stránky

Nastavení

 1. Pokud jste políčko zaškrtli, můžete si zvolit zobrazení popisu webových stránek (tagline) vlevo nebo vpravo od tag textu hlavního názvu.
 2. Já jsem tuto možnost nezaškrtnul, protože žádné automatické doplňování nepožaduji. Pokud byste však zvolili opačný postup, políčko zaškrtněte a ujistěte se, že jste do tabulky „General“ zadali příslušný tagline.

Nastavení domovské stránky (home page): roboty

Nastavení

 1. Většina uživatelů si přeje svou domovskou stránku indexovat pro vyhledávače. Položku proto nezaškrtávají.
 2. Předpokládám, že všechny odkazy na domovské stránce chcete umožnit k vyhledávání. Pokud ano, nic nezaškrtávejte .
 3. Ponecháte-li toto políčko nezaškrtnuté, umožníte Googlu, aby „cacheovou“ verzi vaší stránky zpřístupnil pro vyhledávání. Toto opatření se vám může hodit, pokud by vaše stránky zkolabovaly nebo pokud by bylo potřeba provést diagnostické testy po předchozím napadení stránek.
 4. U některých domovských stránek vytváří systém – z důvodu velkého počtu blogových příspěvků na domovské stránce – i další verze stránky. Některá témata tuto funkci neumožňují. Pokud to však vaše téma umožňuje, má smysl aplikovat na každou druhou a následující stránku domovské stránky značku „neindexovat“. Proto bych doporučil toto pole zaškrtnout, a minimalizovat tak riziko výskytu indexovaného duplicitního obsahu.

Nastavení domovské stránky (home page): sociální sítě

Nastavení pro sociální sítě

Nastavení

 1. Pokud domovskou stránku umísťujete na sociální sítě, může vám pomoci zařazení vhodného obrázku určeného výhradně pro tento účel. Obrázek by měl obsahovat název vaší domény popř. i logo v zajímavém provedení, které zaujme pozornost návštěvníků.  Do kolonky umístěte adresu URL tohoto obrázku. Obrázek by měl mít na šířku zhruba 1200px.

Další informace

Tuto kolonku nechávám prázdnou, protože pro tuto činnost používám náš plugin. Tento plugin umožňuje specifikovat rozdílný název (title) a popis (description) hodící se k danému obrázku. Ostatně pro sociální sítě se vyplatí používat samostatný název i popis.

Meta-nastavení sociálních sítí: obecné informace

Sociální sítě obecně

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka přidáte na každou stránku tagy pro sdílení na sociálních sítích.
 2. Zaškrtnutím políčka vložíte specifické tagy pro Facebook
 3. Zaškrtnutím políčka vložíte specifické tagy pro Twitter
 4. Doplňte adresu URL obrázku speciálně vytvořeného pro případ absence obrázku pro jednotlivý příspěvek nebo obrázek. Sám obvykle používám stejný obrázek jako pro domovskou stránku.
 5. Můžete zaškrtnout; záleží na vás. Já osobně jsem však žádné vhodné uplatnění pro tuto položku nenašel.

Meta-nastavení sociálních sítí: Facebook

Nastavení

 1. Přidejte URL adresu do svého FB profilu (nepovinné).
 2. Zadejte URL adresu své FB stránky
 3. Doplňte identifikační číslo (ID) FB aplikace pro své webové stránky. Toto číslo získáte na této FB stránce.

Meta-nastavení sociálních sítí: Twitter

Nastavení

 1. Nastavte hodnotu na „summary-large-image“
 2. Doplňte své pracovní „Twitter handle“ jméno (…. v případě že je máte nastaveno)
 3. Doplňte vaše osobní „ Twitter handle“ jméno, pokud souvisí s vaší prací.

Meta-nastavení sociálních sítí: post date

 1. Zaškrtnutím tohoto políčka doplníte datum publikace příspěvku.
 2. Zaškrtnutím tohoto políčka doplníte datum poslední změny příspěvku.

Další informace

Data jsou ošetřena pouze interně a uživatelé je na stránkách neuvidí.  Kdy byl příspěvek publikován a kdy byl změněn vidí pouze vyhledávače, nicméně jsou zde pluginy pomocí kterých lze toto zobrazit i pro uživatele. Podle mého názoru tímto krokem zvýším důvěru návštěvníků v mnou publikovaný obsah.

Nastavení schématu: struktura

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka označíte navigaci typu breadcrumbs
 2. Zaškrtnutím políčka doplníte search box pro site-linky k výsledkům získaným vyhledávačem (při přímém vyhledávání stránek uživatelem).

Nastavení schématu: prezence

Nastavení

 1. Kód schématu vztahující se k oprávněné prezenci slouží jako důkaz vaší identity umožňující vám objevovat se ve výsledcích vyhledávání. Toto políčko proto zaškrtněte.
 2. Zvolte vhodnou hodnotu.
 3. Doplňte jméno osoby nebo název organizace dle výše uvedených pokynů.
 4. Zaškrtnutím umožníte zobrazení loga a…
 5. … doplňte čtvercové logo (…sám jsem proto použil favicon logo).
 6. URL adresu vaší pracovní FB stránky (pokud takovou vlastníte)
 7. URL adresu vaší pracovní Twitter stránky (pokud takovou vlastníte)
 8. URL adresu vaší pracovní Google+ stránky (pokud takovou vlastníte)
 9. URL adresu vaší pracovní Instagram stránky (pokud takovou vlastníte)
 10. URL adresu vaší pracovní YouTube stránky (pokud takovou vlastníte)
 11. URL adresu vaší pracovní LinkedIn stránky (pokud takovou vlastníte)
 12. URL adresu vaší pracovní Pinterest stránky (pokud takovou vlastníte)
 13. URL adresu vaší pracovní Soundcloud stránky (pokud takovou vlastníte)
 14. URL adresu vaší pracovní Tumblr stránky (pokud takovou vlastníte)

Nastavení meta-robotu: obecné informace

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka zamezíte vyhledávači používat u názvů a popisů hodnot z otevřených adresářů.
 2. Zaškrtnutím políčka zamezíte vyhledávači používat u názvů a popisů hodnot z Yahoo adresářů
 3. Zaškrtnutím políčka zamezíte indexaci druhé a dalších stránek archivu. Uvedené opatření snižuje riziko výskytu duplikovaného obsahu na vašich webových stránkách.

Nastavení meta-robotu: indexace

Nastavení

 1. Toto políčko můžete zaškrtnout, pokud nechcete, aby se zobrazovaly stránky kategorií, což ostatně činí většina uživatelů. Já toto políčko nezaškrtávám, pokud jsem si jist, že tam žádný zdvojený obsah archivací nepronikl.
 2. Zaškrtnutím políčka zabráníte indexaci stránek s tagy. (většina uživatelů políčko zaškrtává).
 3. Zaškrtnutím políčka zabráníte indexaci stránek archivace autorů.
 4. Zaškrtnutím políčka zabráníte indexaci stránek archivace data.
 5. Zaškrtnutím políčka zabráníte indexaci stránek archivace vyhledávání.
 6. Zaškrtnutím políčka zabráníte indexaci stránek s přílohami.
 7. Pokud políčko nezaškrtnete, zůstanou celé webové stránky neindexované.

Meta-nastavení robotu: následování

Nastavení

 1. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace kategorií .
 2. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace tagů.
 3. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace autorů.
 4. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace data.
 5. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace vyhledávání.
 6. Nezaškrtnutím políčka povolíte všechny následující odkazy ze stránek archivace příloh.
 7. Políčko ponechte nezaškrtnuté.

Meta-nastavení robotu: archivace

Nastavení

 1. Nezaškrtnutím políčka vyhradíte cacheované stránky pro stránky archivace kategorií.
 2. Zaškrtnutím políčka znemožníte vyhrazení cacheovaných stránek pro stránky archivace tagů.
 3. Zaškrtnutím políčka znemožníte vyhrazení cacheovaných stránek pro stránky archivace autorů.
 4. Zaškrtnutím políčka znemožníte vyhrazení cacheovaných stránek pro stránky archivace dat.
 5. Zaškrtnutím políčka znemožníte vyhrazení cacheovaných stránek pro stránky vyhledávání.
 6. Zaškrtnutím políčka znemožníte vyhrazení cacheovaných stránek pro archivaci příloh.
 7. Políčko ponechte nezaškrtnuté.

Meta-nastavení webmasteru

Nastavení

 1. Můžete zadat verifikační kód konzoly Google search, nicméně já raději provádím ověřování pomocí nástroje Google Analytics.
 2. Do tohoto políčka doplňte verifikační kód nástroje Bing webmaster.
 3. Do tohoto políčka doplňte verifikační kód nástroje Yandex (…pokud je pro vás vyhledávání tímto nástrojem relevantní)
 4. Do tohoto políčka doplňte verifikační kód nástroje Pinterest (…pokud je pro vás vyhledávání tímto nástrojem relevantní).

Nastavení site-map: obecné informace

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka získáte výsledný sitemap.

Nastavení site-map: roboty

Nastavení

 1. Osobně zadávám soubor robots.txt file přes hosting, proto se mne tento krok netýká. Nicméně většina hostitelů vám tento soubor nabídne jako výchozí bod. Pokud jej již nemáte, můžete určitá nastavení specifikovat v této tabulce.

Nastavení site-map: časové značky

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka systém označí příspěvky či stránky, které byly aktualizovány.

Nastavení site-map: ping

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka informujete Google o každé změně site-mapy.
 2. Zaškrtnutím políčka informujete Bing o každé změně site-mapy.
 3. Zaškrtnutím políčka informujete Yandex (ruský vyhledávač) o každé změně site-mapy.

Nastavení site-map: vzhled

Vzhled Sitemapy

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka upravíte vzhled site-mapy.
 2. Slouží k výběru barvy pozadí záhlaví.
 3. Slouží k výběru barvy názvu (title) a jednotlivých čar (lines)

Nastavení feedu

Nastavení

 1. Zaškrtnutím políčka změníte zadávané feedy do podoby výňatku (excerpt).
 1. Zaškrtnutím políčka přidáte link k plnému zdroji pod každým výňatkem.

Nastavení optimalizace příspěvku: obecné informace

Systém umožňuje provádět různá nastavení na jednotlivých stránkách i příspěvcích. Tento prostor slouží k nastavení vlastnoručně vytvořeného názvu vyhledávače (SEO title) a meta-popisu (meta description). K většímu zviditelnění příspěvku na sociálních sítích se rovněž doporučuje přidat obrázek pro sociální síť.

Nastavení

 1. Zde zadejte název pro vyhledávače (SEO title) daného příspěvku nebo stránky. Na pásu v dílci T a v místě označujícím požadovaný počet znaků musí „svítit“ zelená.
 2. Zde zadejte meta-popis pro vyhledávače. Podobně jako v předchozím případě, na pásu v dílci D a v místě označujícím požadovaný počet znaků musí „svítit“ zelená.

Nastavení optimalizace příspěvku: zviditelnění

Nastavení

 1. Tato hodnota se generuje pro vás. Pokud byste ji potřebovali změnit, můžete zadat příslušnou kanonickou  URL adresu.
 2. Zaškrtnutím políčka zabráníte idexaci stránky vyhledávači.
 3. Zaškrtnutím políčka zabráníte dalšímu sledování odkazů na této stránce vyhledávači.
 4. Zaškrtnutím políčka zabráníte cacheování stránky vyhledávači.
 5. Zaškrtnutím políčka vyřadíte stránku z místního vyhledávání (výborný pomocník např. pro děkovné stránky, které jsou navštěvovány pouze při speciálních příležitostech)
 6. Zaškrtnutím políčka vyřadíte příspěvek ze seznamu archivovaných kategorií, tagů, autorů a dat. (velmi prospěšný nástroj)
 7. Zadáním URL adresy dojde k automatickému přesměrování stránky.

Nastavení optimalizace příspěvku: sociální sítě

Optimalizace příspěvku

Nastavení

 1. Do tohoto políčka lze umístit adresu URL k vybraným obrázkům pro sociální sítě. Zároveň zde můžete na míru upravovat název (title), popisy a obrázky jak pro Twitter, tak pro Facebook.

Článek připravilo MFÁčko – internetové reklamní studio

Autor

Autorem článku je Všeználek

Autor obsahuAutor článkůRoky členstvíOvěřený uživatel

Komentáře na webu nebo na Facebooku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm − pět =

Loading…

0