in

Jak nastavit nahrávání na keyboardu Yamaha PSR 540?

Potřebujete zaznamenat skladbu kterou hrajete na keyboardu?

Díky výkonným a snadno použitelným funkcím pro nahrávání skladeb můžete nahrávat vlastní keyboardové představení na disketu přes funkci „User song“ a vytvořit si tak vlastní kompletní, orchestrální skladby. Každá funkce „User song“ vám umožní nahrát až šestnáct jednotlivých skladeb. Patří mezi ně nejen hlasy pro keyboardu (R1, R2, L), ale také doplňující automatický  doprovod.

PSR-540 nabízí dva různé způsoby záznamu: „Rychlé nahrávání“ a „Záznam více stop“. Komplexní editační funkce navíc umožňují „doladit“ data nahrané skladby.

Rychlé nahrávání: touto metodou můžete rychle a snadno nahrávat skladbu, aniž byste museli Podrobněji nastavovat záznam.

Záznam více stop: touto metodou můžete nezávisle nahrát až šestnáct skladeb a dokonce i znovu nahrát části, které už byly dříve nahrány.

„Punch In/Out“: tato funkce umožňuje selektivně znovu nahrát část skladby (části mezi zadanými body „punch-in“ a „punch-out“).

„Start Measure“ – touto funkcí se určuje bod začátku nahrávání. Nastavte tuto možnost, když chcete při nahrávání začít nahrávat uprostřed skladby. Mějte na paměti, že všechno co bylo dříve zaznamenané od počátku bodu nahrávání bude nahrazeno.

Úpravy: čtyři funkce pro úpravu umožňují editovat již nahraná data skladeb:

Quantize/ Editing Setup Data/ Naming User Songs/ Clearing User Song Data.

Maximální paměť je 65 000 tónů na 2DD disky a 130,000 tónů pro 2HD disky.

V nahrávání ve více stopách určujete přiřazení skladeb před nahráváním. Současně lze nahrát několik stop. Kromě toho, že můžete nahrávat na prázdné stopy, můžete také znovu nahrávat na stopy, které již obsahují zaznamenaná data.

Při rychlém nahrávání můžete rychle nahrávat, aniž byste se museli zabývat přiřazením skladeb. Rychlé nahrávání automaticky provede přiřazení skladeb podle jednoduchých pravidel: • Pokud je funkce „Record method“  nastavena na „Melody„, budou vaše keyboardové výtvory (VOICE R1, R2, L) zaznamenány do stop 1 – 3. • Pokud je funkce „Record method“ nastavena na „Acmp“ části automatického doprovodu jsou zaznamenány do stop 9 – 16. • Pokud je funkce „Record method“ nastavena na „Melody + Acmp„, vaše výtvory (VOICE R1 a R2) budou zaznamenány do stop 1 – 2 a části automatického doprovodu budou zaznamenány  do stop 9-16.

Metoda rychlého nahrávání se liší od záznamu více stop najednou, u obou jsou však data zaznamenaná na stopy 1–16. Pokud chcete znovu nahrát skladbu pomocí „User song“, která byla původně nahrané metodou rychlého nahrávání (QuickRecording), použijte metodu záznamu více stop (Multi Track Recording).

Vložte disketu do mechaniky disku.

 

Stiskněte tlačítko [ZÁZNAM – RECORD],

abyste aktivovali režim nahrávání. Vyberte „Song“. Stiskněte tlačítko [NEXT], abyste zobrazili obrazovku

RecModescreen“. Vyberte „QuickRec a vyberte metodu záznamu: Melody (Hlasy R1 / R2 / L) Acmp (zaznamenává pouze doprovod)/ isMel + Acmp (zaznamenává vaši hru na keyboard i automatický doprovod, který je při této možnosti automaticky spuštěn.

Stiskněte tlačítko [NEXT] a zobrazí se „Record ready“. Indikátory budou blikat na aktuálně nastaveném tempu, což znamená, že je zapnut režim synchronního záznamu (Synchro Start).

A nejjednodušší nahrávání máme zvládnuté.

Nováček

Autorem článku je veika3

Komentáře na webu nebo na Facebooku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × 2 =

Loading…

0